Børn og afsked

Mange mener, det er bedst at skåne børn for at skulle forholde sig til døden. Den bedste måde at skåne børnene på er at lade dem være med. Derfor guider vi gerne pårørende og deres børn igennem forløbet med afsked.

Inkluder også de yngre i familien

Mange mener, det er bedst at skåne børn for at skulle forholde sig til døden. Oftest kan børn imidlertid tåle at se og høre mere, end vi voksne tror. Hvis de nænsomt og åbent bliver delagtiggjort i det, der foregår, fjerner man uvished og mange spekulationer, som kan være endnu sværere at håndtere. Den slags vil kun gøre dem bange og give dem en belastende følelse af at være udelukket.

For langt de flestes vedkommende vil det være vigtigt at deltage aktivt i processen omkring afskeden – for eksempel ved at lægge tegninger, slik eller legetøj hos afdøde i kisten, vælge en sang, der skal synges eller et stykke musik, der skal spilles.

Naja Genet May har, ikke mindst via sin tidligere baggrund som pædagog, mange års erfaring i børns reaktion, når der sker sørgelige ting i deres liv.

Vi mener, at den bedste måde at skåne børnene på er, at lade dem være med. Derfor guider vi gerne pårørende og deres børn igennem forløbet med afsked.