Børn & Afsked

Inkludér også de yngre i familien

Mange mener, det er bedst at skåne børn for at skulle forholde sig til døden. Oftest kan børn imidlertid tåle at se og høre mere, end vi voksne tror. Hvis de nænsomt og åbent bliver delagtiggjort i det, der foregår, fjerner man uvished og mange spekulationer, som kan være endnu sværere at håndtere. Den slags vil kun gøre dem bange og give dem en belastende følelse af at være udelukket.

For langt de flestes vedkommende vil det være vigtigt at deltage aktivt i processen omkring afskeden – for eksempel ved at lægge tegninger, slik eller legetøj hos afdøde i kisten, vælge en sang, der skal synges eller et stykke musik, der skal spilles.

Naja Genet May har, ikke mindst via sin tidligere baggrund som pædagog, mange års erfaring i børns reaktion, når der sker sørgelige ting i deres liv.

Vi guider jer igennem den svære tid

Unik Afsked mener derfor, at den bedste måde at skåne børnene på er, at lade dem være med. Derfor guider vi gerne pårørende og deres børn igennem forløbet med afsked.

Links:

• Børn, unge og sorg – klik her
• Sorggrupper for børn og unge hos Kræftens Bekæmpelse – klik her
• Sorggrupper for unge voksne hos Kræftens Bekæmpelse – klik her

18

19

Unikafsked.dk ApS
Frederiksberg Allé 11
1621 København V
CVR: 35413677
Ring til os: 31 32 36 33
Skriv til os: naja@unikafsked.dk
Kørselsvejledning Via Maps

www.bedemand-oversigt.dk

Unikafsked.dk ApS
Ringstedgade 46
4000 Roskilde
CVR: 35413677
Ring til os: 42 36 38 30
Skriv til os: dorthe@unikafsked.dk
Kørselsvejledning Via Maps