Grundpris for kirkelig eller borgerlig begravelse

Kirkelig eller borgerlig begravelse fra kr. 15.980,- inkl. moms

Honorar for nedenstående hjælp kr.4465,-

 • Personlig samtale efter ønske i eget hjem eller på et af vores kontorer
 • Kontakt til afdødes hjemsogn for at anmelde dødsfaldet
 • Håndtering af papirarbejde ift. myndighederne i øvrigt
 • Tilsendelse af referat af alle aftaler, overvejelser, muligheder, huskeliste samt økonomisk overslag pr. mail senest to dage efter samtale
 • Hvis relevant hjælp til ansøgning om begravelseshjælp og hjælp til at søge eventuelle øvrige tilskud
 • Inspiration og skræddersyede idéer til personliggørelse af afskeden
 • Logistik, koordinering og ansvar for overholdelse af alle aftaler- herunder sted for afhentning af afdøde, kontakt til kordegn, præst, kirketjener, kapel og eventuelt kirkegårdkontor,
 • Råd og vejledning efter behov på alle tider af døgnet, også i weekenden
 • I videst muligt omfang følgeskab af den samme medarbejder hos os, der følger dig hele vejen i forløbet fra start til slut
 • Al den tid og ro til overvejelser og vigtige beslutninger I har behov for, under vores møde og efterfølgende
 • Afsluttende regnskab og fremsendelse af faktura et par dage efter højtideligheden med betalingsfrist 8 dage netto

Eventuel yderligere omkostningsfri hjælp, hvis der er behov herfor

 • Bestilling af urnenedsættelse på vegne af familien
 • Kontakt til sted for mindesammenkomst
 • Bestilling af kistedekoration og evt. øvrige blomster
 • Formidling af hjælp til opsætning, trykning og levering af salmeblade
 • Hjælp til oprettelse af dødsannonce i ønsket avis
 • Ansøgning om udsættelse af dato for afsked, hvis der går mere end 14. dage efter dødsfaldet har fundet sted

​Kiste kr. 4500,- for kremeringskiste eller kr. 6500,- for begravelseskiste

 • ​Inkluderet er for begge let polstring, pude og lagendyne

Praktisk arbejde

 • Afhentning af afdøde
 • Opstilling og klargøring af kiste- afhentning af kiste på lager, afmontering af emballage og kørsel til bestemmelsessted kr. 1200,-
 • Påklædning og ilægning af afdøde kr. 1195,-
 • Ekstra medhjælp til ilægning af afdøde kr. 855,-
 • Hygiejnetillæg – indkøb af rengøringsmidler, rengøring af rustvogn ud-og indvendigt kr. 650,-
 • En kørsel indenfor en radius af 10 kilometer fra stedet for afhentning af afdøde kr. 1095,-