Begravelse i København, Hvidovre, på Frederiksberg og alle danske byer

Vi aftaler ønsker for begravelsen med pårørende, og reserverer efterfølgende dato og tidspunkt med præst, kordegn eller kirkegårdskontor.

Hvad er en kirkelig begravelse?

Ved en kirkelig begravelse, eksempelvis folkekirkelig, frikirkelig eller katolsk, vil præsten fra det pågældende trossamfund lede ceremonien for afdøde, der kan ske enten fra kirke eller kapel. Dette er det samme, om det er en begravelse i København, Hvidovre på Frederikberg eller i resten af landet.

Vi aftaler ønsker for begravelsen med pårørende, og reserverer efterfølgende dato og tidspunkt med præst, kordegn eller kirkegårdskontor. Pårørende skal enten eje eller købe et gravsted på minimum 3 kvadratmeter. Vi sørger for, at kirkegården graver graven, så alt er klar til kistesænkning på dagen.

Pårørende mødes herefter med præsten, og fortæller om afdødes livsforløb, værdier og i øvrigt det allervigtigste: Alt det, afdøde gerne vil huskes for, og de aftryk, spor og minder han eller hun efterlader hos familie og venner.

Fortællingen skrives af præsten sammen til et mindeord, der indgår som en del af det kirkelige bisættelsesritual. Desuden aftales hvilke salmer der skal synges- det vil typisk være 3-4 salmer, og/eller hvilken musik, der skal spilles.

​Afdøde vil blive kørt fra kapel til kirke til den kirkelige handling, og herefter fra kirke til kirkegård. Her skal kisten sænkes i gravstedet af 4-6 personer. Den sidste salme synges typisk ved gravstedet fra et medbragt salmeblad.

Unik Afsked varetager begravelse i København, Hvidovre, på Frederikberg og i alle danske byer.

Her kan du læse mere om hvordan vi arbejder og hvordan du kontakter os.