Omkostninger

Unik Afsked tilbyder et økonomisk udgangspunkt for en bisættelse eller begravelse samt mulighed for diverse tilvalg.

Grundpris for bisættelse

fra kr. 12.980,- inkl. moms

Grundpris for begravelse

fra kr. 14.485,- inkl. moms


I grundprisen får du disse ydelser:

 • Kontakt til afdødes hjemsogn for at anmelde dødsfaldet

 • Afhentning af afdøde

 • Påklædning og ilægning af afdøde

 • Ekstra medhjælp til ilægning af afdøde

 • Hvid kiste til kremering eller begravelse

 • Opstilling og klargøring af kiste

 • En kørsel indenfor en radius af 10 kilometer fra stedet for afhentning af afdøde

 • Håndtering af papirarbejde ift. myndighederne

 • Tilsendelse af mail indeholdende detaljeret beskrivelse af alle aftaler, overvejelser og muligheder for det ønskede forløb, samt økonomisk overslag

 • Råd og vejledning døgnet rundt

 • Inspiration og skræddersyede idéer til personliggørelse af afskeden

 • Ansøgning om begravelseshjælp og evt. øvrige tilskud

 • Bestilling af urnenedsættelse

 • Kontakt til sted for mindesammenkomst

 • Kontakt til kirkegård og evt. graver

 • Logistik, koordinering og ansvar for overholdelse af alle aftaler

 • Bestilling af kistedekoration og evt. øvrige blomster

 • Honorar

 • Al den tid og ro til overvejelser og vigtige beslutninger, I har behov for, under vores møde og efterfølgende

 • Hjælpe til trykning af salmeblade

 • Udlæg for omkostninger til kirkegård og krematorium i op til 8 dage netto fra fremsendelse af vores faktura efter afholdt ceremoni


Priseksempel:

For at skabe et overblik over, hvilke ydelser der er relevante for gennemførelse af en bisættelse fra eksempelvis kirke på en hverdag mlm. kl. 9.00 og kl. 17.00 med efterfølgende nedsættelse i askefællesgrav på en af Københavns Kirkegårde, kan du herunder læse, hvilke udgifter, du må regne med :

Omkostninger, bedemand
Vores ydelser, grundpris kr. 12.980,- (inkl. en kørsel fra kapel på hospital på en hverdag direkte til kirke)
Repræsentation ved bisættelse, kr. 995,-
Kørsel fra bisættelse, kr. 1500,-

Omkostninger, Kirkegård og krematorium
Kremering, Københavns Kirkegårde, kr. 2829,-
Erhvervelse af askefællesgrav, kr. 1792,-
Nedsættelse af urne i askefællesgrav, kr. 322,-
Obligatorisk vedligeholdelse, askefællesgrav kr. 656,-

Samlet udgift, vores grundpris samt tillægsydelser, krematorium og kirkegård: kr. 21.074,-

Dertil kan der være udgift til kistedekoration, annoncering, eventuelt urne, hvis asken skal nedsættes i gravsted på en privat kirkegård eller en kirkegård udenfor København, eventuelt gravsten, eventuelt urnetransport, hvis man ikke selv ønsker at transportere urnen, eventuelt kørsel med blomsterne fra højtideligheden, hvis man ikke selv ønsker at køre blomsterne.

Se i øvrigt typiske tillægsomkostninger herunder:


Typiske tillægsomkostninger inkl. moms:

Kistedekoration

fra kr. 1500,-

Kremering på Bispebjerg og Sundby Krematorier

fra kr. 2839,-

Kremering på Søndermark Krematorium

fra kr. 2195,-

Fremvisning af afdøde i kapel

kr. 995,-

Leje af kapel på krematorium eller kirkegård

fra kr. 1243,-

Økologisk urne

fra kr. 850,-

Transport af urne

kr. 750,-

Administrationsgebyr, udlæg for samtlige udgifter, herunder mindesammenkomst, salmeblade, m.v. i op til 10 dage efter begravelsen

kr. 1000,-

Personlig mindebog og skriveredskab

kr. 600,-

Ekstra kørsel i rustvogn

fra kr. 995,-

Ekstra møde til planlægning og inspiration til personlig afsked

kr. 1700,-

Gennemførelse af personlig afskedsceremoni

kr. 5000,-

Salme eller sanghæfte

kr. 30,- pr. stk

Afhentning af dødsattest på politistation og aflevering af denne hos kordegn

kr. 995,-

Individuel playliste og ansvar for afspilning på eget anlæg

kr. 500,-

Aften-og weekendtillæg ifm. kørsel efter kl. 17.00

kr. 695,-/time

inden for en radius
af 10 km

Kørsel af blomster sammen med afdødes kiste efter bisættelse eller begravelse til udlægning på gravsted eller kirkegård

kr. 995,-/time

inden for en radius
af 10 km

Kørsel af blomster uden afdødes kiste efter bisættelse til gravsted eller kirkegård, pr. kørsel

kr. 1495,-/time

inden for en radius
af 10 km

Aften-og weekendtillæg i forbindelse med henholdsvis afhentning og ekstra medhjælp efter kl. 17.00

kr. 695,-

Tillæg ved afhentning af afdøde i eget hjem ved udbæring på båre

kr. 995,-

Tillæg ved afhentning af afdøde i eget hjem ved udbæring på båre og nedbæring på trappe, pr. etage

kr. 200,-

Unikafsked.dk ApS
Frederiksberg Allé 11
1621 København V
CVR: 35413677
Ring til os: 31 32 36 33
Skriv til os: naja@unikafsked.dk
Kørselsvejledning Via Maps

www.bedemand-oversigt.dk

Unikafsked.dk ApS
Ringstedgade 46
4000 Roskilde
CVR: 35413677
Ring til os: 42 36 38 30
Skriv til os: dorthe@unikafsked.dk
Kørselsvejledning Via Maps