Priser

Se vores priser herunder.

– et overblik over de omkostninger du kan forvente i forbindelse med bisættelse eller begravelse –

Basispris når afdøde ikke ønsker markeret afsked

fra kr. 9.995,- inkl. moms

Læs mere her

Grundpris for kirkelig eller borgerlig bisættelse

fra kr. 13.980,- inkl. moms

Læs mere her

Grundpris for kirkelig eller borgerlig begravelse

fra kr. 15.980,- inkl. moms

Læs mere her

I grundprisen kan du få disse ydelser

Priserne hos Unik afsked for bedemandens ydelser er gennemsnitlige i forhold til generelle priser for bedemænd i København, på Frederiksberg og øvrige danske byer. Det betyder at de hverken er højere eller lavere end priserne hos vores kollegaer. Du får hos Unik Afsked et usædvanlig højt serviceniveau samt følgeskab af den samme bedemand eller bedekvinde fra første møde til sidste kontakt i et forløb med dødsfald. Vi bruger ikke vognmænd til afhentning af afdøde eller varetagelse af kørsler i øvrigt. De opgaver samt alle øvrige opgaver løser vi nemlig selv. Hos os får du altid en lille bid af vores sjæl.

 

 

Priseksempel​ 1

Kirkelig bisættelse med efterfølgende kremering og nedsættelse af urne i askefællesgrav:

Efter samtale og udarbejdelse af færdig plan for forløb ud fra de foreliggende ønsker, sender vi et overslag over de samlede udgifter på de beløb, vi på forhånd kender til, samt et estimat over øvrige poster.

For at skabe et overblik over, hvilke ydelser der er relevante for gennemførelse af en bisættelse fra eksempelvis kirke på en hverdag mlm. kl. 9.00 og kl. 17.00 kan du herunder se relevante udgifter:

Omkostninger, bedemand

 • Vores ydelser, grundpris kr. 13980,- (inkl. en kørsel fra hospitalskapel på en hverdag direkte til kirke)
 • Repræsentation ved bisættelse fra en time før den begynder, kr. 1100,- (Kontrollere at kistedekoration er afleveret, når vi har ansvaret for dennes bestilling hos vores samarbejdspartner, hjælp til at byde fremmødte deltagere velkommen, modtagelse og udpakning af blomster, smuk og hensigtsmæssig anbringelse af blomsterne i kirke eller kapel i samarbejde med kirketjener eller kapelbetjent, samling af blomsterkort i fin æske som afleveres til nærmeste pårørende efter ceremonien
 • Kørsel i forbindelse med bisættelse indenfor en radius af 10 km, kr. 1500,-
 • Eventuelt ekstra medhjælp til udpakning af blomster ved stort følge samt indsættelse af kiste i kirke kr. 950,-

Omkostninger, Kirkegård og krematorium

​Kremering, Københavns Kirkegårde, kr. 3051,-

 • Erhvervelse af askefællesgrav, kr. 1686,-
 • Nedsættelse af urne i askefællesgrav, kr. 482,-
 • Obligatorisk vedligeholdelse, askefællesgrav kr. 1610,-

​Samlet udgift, vores grundpris ved kirkelig bisættelse samt tillægsydelser, krematorium og askefællesgrav på en af Københavns Kommunes kirkegårde: kr.23.409,-

Øvrige omkostninger

Dertil kan der være udgift til kistedekoration, annoncering, urne og gravsted, hvis asken skal nedsættes i kendt gravsted på kirkegård, eventuelt gravsten, eventuelt urnetransport, samt kørsel med blomsterne fra højtideligheden, hvis det ønskes- se nedenfor.

Priseksempel​ 2

Kirkelig begravelse

Efter samtale og udarbejdelse af færdig plan for forløb ud fra de foreliggende ønsker, sender vi et overslag over de samlede udgifter på de beløb, vi på forhånd kender til, samt et estimat over øvrige poster.

For at skabe et overblik over, hvilke ydelser der er relevante for gennemførelse af en bisættelse fra eksempelvis kirke på en hverdag mlm. kl. 9.00 og kl. 17.00 kan du herunder se relevante udgifter:

Omkostninger, bedemand

 • Vores ydelser, grundpris kr. 15980,- (inkl. en kørsel fra hospitalskapel på en hverdag direkte til kirke)
 • Repræsentation ved begravelse fra en time før den begynder, kr. 1500,- (Kontrollere at kistedekoration er afleveret, når vi har ansvaret for dennes bestilling hos vores samarbejdspartner, hjælp til at byde fremmødte deltagere velkommen, modtagelse og udpakning af blomster, smuk og hensigtsmæssig anbringelse af blomsterne i kirke eller kapel i samarbejde med kirketjener eller kapelbetjent, samling af blomsterkort i fin æske som afleveres til nærmeste pårørende efter ceremonien, samt følge til kirkegården, hvis den ligger et andet sted end kirken
 • Kørsel i forbindelse med bisættelse indenfor en radius af 10 km, kr. 1500,-
 • Eventuelt ekstra medhjælp til udpakning af blomster ved stort følge samt indsættelse af kiste i kirke kr. 950,-

Samlet udgift for bedemanden: kr.18980,-

Øvrige omkostninger

Dertil kan der være udgift til kistedekoration, annoncering, urne og gravsted, hvis asken skal nedsættes i kendt gravsted på kirkegård, eventuelt gravsten, eventuelt urnetransport, samt kørsel med blomsterne fra højtideligheden, hvis det ønskes.

Typiske tillægsomkostninger inkl. moms:

Kistedekoration

fra kr. 1800,-

Kremering på Bispebjerg og Sundby Krematorier

fra kr. 3051,-

Kremering på Søndermark Krematorium

fra kr. 2480,- (Frederiksbergborger)

Fremvisning af afdøde i kapel

Samme dag der skal være begravelse eller bisættelse: kr. 1000,-
En anden dag end dagen for begravelse eller bisættelse: kr. 1500,-

Bionedbrydelig urne

fra kr. 1250,-

Transport af urne indenfor en radius af 10 km

kr. 1500,-

Administrationsgebyr, udlæg for samtlige udgifter når faktura sendes til advokat

kr. 1000,- plus renteomkostninger, 0,2% af beløbet pr, måned

Ekstra kørsel i rustvogn udover første kørsel

fra kr. 1095,- (indenfor en radius af 10 km)

Ekstra møde til planlægning og inspiration til personlig afsked

kr. 1500,-​

Ledelse af personlig afskedsceremoni

– Når der ikke skal medvirke en præst til kan vi hjælpe med følgende:

 • Udvikling af program
 • Eventuelt kontakt til professionelle musikere
 • Hjælp til at skrive mindeord på stikord fra pårørende
 • input til en personlig, kærlig fortælling om livet
 • Eventuelt forslag til digt eller andet, der passer til fortællingen

Kr. 5000,-

Salme eller sanghæfte

kr. 30,- pr. stk​

Afhentning af dødsattest på politistation og ansvar for aflevering af denne hos kordegn, samt scannet kopi til retsmedicinerne i forbindelse med afhentning af afdøde

kr. 1500,-

Individuel playliste og ansvar for afspilning på eget anlæg

kr. 500,-

Aften-og weekendtillæg ifm. kørsel efter kl. 17.00

kr. 1200,-/time, inden for en radius af 10 km

Kørsel af blomster sammen med afdødes kiste efter bisættelse eller begravelse til udlægning på personligt gravsted

kr. 1000,-/time, inden for en radius af 10 km

Kørsel af blomster uden afdødes kiste efter bisættelse til gravsted eller kirkegård, pr. kørsel

kr. 1500,-/time, inden for en radius af 10 km

Aften-og weekendtillæg i forbindelse med henholdsvis afhentning og ekstra medhjælp efter kl. 17.00

kr. 405,-

Tillæg ved afhentning af afdøde i eget hjem ved udbæring på båre samt to ekstra medhjælpere

kr. 1500,-

Om Priser

Opstilling og klargøring af kiste:

Betyder, at vi skal hente en kiste på vores lager, fjerne emballagen, kontrollere at kisten er uden fejl eller ridser, sætte kisten i rustvognen og køre til bestemmelsesstedet forud for aftalt afhentning.

Ekstra medhjælp:

På visse kapeller hvor vi henter afdøde, skal vi være to til at lægge afdøde i kiste, da kvartermesteren ikke hjælper med at løse opgaven. Det skal gøres værdigt og ordentligt. Samtidig skal vi passe godt på vores rygge og løfteteknikken skal være i orden, da vi skal kunne holde fysisk til opgaverne i mange år. Denne opgave er det ikke muligt at udføre alene.

Ekstra medhjælp i forbindelse med repræsentation ved bisættelse eller begravelse:

Kan være nødvendig – dels fordi mange katafalker, kisten skal nedsættes på fra rustvogn, ikke har ruller eller hæve-sænkefunktion, hvorfor det kræver et tungt løft og træk. Vi tilbyder altid familien at de kan være med til at udføre dette arbejde, hvis de ønsker at spare den ekstra medhjælp.

Det kan også være nødvendigt at vi er to til at pakke blomster ud og lægge dem smukt i kirken eller kapellet i samarbejde med kirketjener eller kapelbetjent, hvis der er mange, der deltager, og vi vurderer at det er hensigtsmæssigt.

Repræsentation:

Vi skal være i kirken eller kapellet mindst en time inden ceremonien begynder. Vi skal sikre os, at kistedekoration er leveret og monteret, tage imod blomster, pakke dem ud, samle blomsterkortene, og løbende byde deltagere der ankommer, velkomne. Somme tider er der behov for, at vi er behjælpelige med flere ting efter forudgående aftale med pårørende.

Kørsler til og fra kirke eller kapel:

Betyder at vi skal køre fra det kapel hvor afdøde befinder sig til kirke, kapel eller et andet ønsket sted, hvor vi skal være mindst en time inden bisættelsen. Vi skal være til rådighed med rustvognen i mindst 2 timer i alt – en time inden bisættelsen, en halv time som en bisættelse typisk varer, og siden kørslen fra kirken til krematorium eller kirkegård. Det er altså snarere tidsforbruget, der udløser beløbet på kørslerne, end det er de kilometer, der skal tilbagelægges.

Kørsel med blomster udlagt på et specifikt gravsted:

Tillægget dækker over følgende: Et ansvar for, på forhånd orientere os om, hvor det specifikke gravsted findes på kirkegården, så det kan findes på dagen. Siden fysisk at finde gravstedet, når vi kører videre med blomsterne, efter at kisten er leveret til krematoriet. At lægge blomsterne, herunder eventuelt kistedekorationen pænt og respektfuldt på gravstedet, tage billeder af udlægning af blomsterne umiddelbart efter og sende det til pårørende.