Priser

Se vores priser herunder.

Her får du et overblik over de omkostninger, du kan forvente i forbindelse med bisættelse eller begravelse

At lægge et forløb med afsked med en af dine kære i vores hænder er en tillidssag. Samtidig er det vigtigt at være bevidst om, at en afsked ikke behøver at være dyr for at være fin og kærlig. Og at den ikke nødvendigvis er fin og kærlig, fordi den er dyr. Hos Unik Afsked skal den altid være fin og kærlig, uanset hvilke ønsker og behov der måtte være, og uanset om afskeden skal være helt enkel eller der skal mere til. Det vil være de personlige fortællinger der afspejler et levet liv, vi har i fokus.

Alligevel kan vi ikke komme udenom, at en afsked koster penge. Traditioner, ønsker og behov kan variere meget- det kan priserne, der knytter sig hertil, derfor også. En til to dage efter dit møde med en af os fra Unik Afsked, vil du modtage et skriftligt referat af vores aftaler, eventuelt en huskeliste, samt et økonomisk overslag. På den måde tager vi som rådgivere ansvar for at skabe et samlet overblik, hvor vi får afstemt forventninger, forløb, muligheder og omkostninger. Vi kan naturligvis justere undervejs, hvis noget ønskes ændret.

Herunder viser vi nogle vejledende priseksempler på det, en bisættelse eller begravelse typisk kan koste.

I grundprisen kan du få disse ydelser

Priserne hos Unik afsked for bedemandens ydelser er gennemsnitlige i forhold til generelle priser for bedemænd i København, på Frederiksberg og øvrige danske byer. Det betyder at de hverken er højere eller lavere end priserne hos vores kollegaer. Du får hos Unik Afsked et usædvanlig højt serviceniveau samt følgeskab af den samme bedemand eller bedekvinde fra første møde til sidste kontakt i et forløb med dødsfald. Vi bruger ikke vognmænd til afhentning af afdøde eller varetagelse af kørsler i øvrigt. De opgaver samt alle øvrige opgaver løser vi nemlig selv. Hos os får du altid en lille bid af vores sjæl.

Honorar for nedenstående hjælp: kr. 4465,-
 • Personlig samtale efter ønske i eget hjem eller på et af vores kontorer
 • Kontakt til afdødes hjemsogn for at anmelde dødsfaldet
 • Håndtering af papirarbejde ift. myndighederne i øvrigt
 • Tilsendelse af referat af alle aftaler, overvejelser, muligheder, huskeliste samt økonomisk overslag pr. mail senest to dage efter samtale
 • Hvis relevant hjælp til ansøgning om begravelseshjælp og hjælp til at søge eventuelle øvrige tilskud
 • Inspiration og skræddersyede idéer til personliggørelse af afskeden
 • Logistik, koordinering og ansvar for overholdelse af alle aftaler- herunder sted for afhentning af afdøde, kontakt til kordegn, præst, kirketjener, kapel og eventuelt kirkegårdkontor,
 • Råd og vejledning efter behov på alle tider af døgnet, også i weekenden
 • I videst muligt omfang følgeskab af den samme medarbejder hos os, der følger dig hele vejen i forløbet fra start til slut
 • Al den tid og ro til overvejelser og vigtige beslutninger I har behov for, under vores møde og efterfølgende
 • Afsluttende regnskab og fremsendelse af faktura et par dage efter højtideligheden med betalingsfrist 8 dage netto
Eventuel yderligere omkostningsfri hjælp, hvis der er behov herfor
 • Bestilling af urnenedsættelse på vegne af familien
 • Kontakt til sted for mindesammenkomst
 • Bestilling af kistedekoration og evt. øvrige blomster
 • Formidling af hjælp til opsætning, trykning og levering af salmeblade
 • Hjælp til oprettelse af dødsannonce i ønsket avis
 • Ansøgning om udsættelse af dato for afsked, hvis der går mere end 14. dage efter dødsfaldet har fundet sted
​Kiste kr. 4500,- for kremeringskiste eller kr. 6500,- for begravelseskiste
 • ​Inkluderet er for begge let polstring, pude og lagendyne
Praktisk arbejde
 • Afhentning af afdøde
 • Opstilling og klargøring af kiste- afhentning af kiste på lager, afmontering af emballage og kørsel til bestemmelsessted kr. 1220,-
 • Påklædning og ilægning af afdøde kr. 1195,-
 • Ekstra medhjælp til ilægning af afdøde kr. 855,-
 • Hygiejnetillæg – indkøb af rengøringsmidler, rengøring af rustvogn ud-og indvendigt kr. 650,-
 • En kørsel indenfor en radius af 10 kilometer fra stedet for afhentning af afdøde kr. 1095,-

Priseksempel​ 1

Kirkelig bisættelse med efterfølgende kremering og nedsættelse af urne i askefællesgrav:

Efter samtale og udarbejdelse af færdig plan for forløb ud fra de foreliggende ønsker, sender vi et overslag over de samlede udgifter på de beløb, vi på forhånd kender til, samt et estimat over øvrige poster.

For at skabe et overblik over, hvilke ydelser der er relevante for gennemførelse af en bisættelse fra eksempelvis kirke på en hverdag mlm. kl. 9.00 og kl. 17.00 kan du herunder se relevante udgifter:

Omkostninger, bedemand

 • Vores ydelser, grundpris kr. 13980,- (inkl. en kørsel fra hospitalskapel på en hverdag direkte til kirke)
 • Repræsentation ved bisættelse fra en time før den begynder, kr. 1100,- (Kontrollere at kistedekoration er afleveret, når vi har ansvaret for dennes bestilling hos vores samarbejdspartner, hjælp til at byde fremmødte deltagere velkommen, modtagelse og udpakning af blomster, smuk og hensigtsmæssig anbringelse af blomsterne i kirke eller kapel i samarbejde med kirketjener eller kapelbetjent, samling af blomsterkort i fin æske som afleveres til nærmeste pårørende efter ceremonien
 • Kørsel i forbindelse med bisættelse indenfor en radius af 10 km, kr. 1500,-
 • Eventuelt ekstra medhjælp til udpakning af blomster ved stort følge samt indsættelse af kiste i kirke kr. 950,-

Omkostninger, Kirkegård og krematorium

​Kremering, Københavns Kirkegårde, kr. 3051,-

 • Erhvervelse af askefællesgrav, kr. 1686,-
 • Nedsættelse af urne i askefællesgrav, kr. 482,-
 • Obligatorisk vedligeholdelse, askefællesgrav kr. 1610,-

​Samlet udgift, vores grundpris ved kirkelig bisættelse samt tillægsydelser, krematorium og askefællesgrav på en af Københavns Kommunes kirkegårde: kr.23.409,-

Øvrige omkostninger

Dertil kan der være udgift til kistedekoration, annoncering, urne og gravsted, hvis asken skal nedsættes i kendt gravsted på kirkegård, eventuelt gravsten, eventuelt urnetransport, samt kørsel med blomsterne fra højtideligheden, hvis det ønskes- se nedenfor.

Priseksempel​ 2

Kirkelig begravelse

Efter samtale og udarbejdelse af færdig plan for forløb ud fra de foreliggende ønsker, sender vi et overslag over de samlede udgifter på de beløb, vi på forhånd kender til, samt et estimat over øvrige poster.

For at skabe et overblik over, hvilke ydelser der er relevante for gennemførelse af en bisættelse fra eksempelvis kirke på en hverdag mlm. kl. 9.00 og kl. 17.00 kan du herunder se relevante udgifter:

Omkostninger, bedemand

 • Vores ydelser, grundpris kr. 15980,- (inkl. en kørsel fra hospitalskapel på en hverdag direkte til kirke)
 • Repræsentation ved begravelse fra en time før den begynder, kr. 1500,- (Kontrollere at kistedekoration er afleveret, når vi har ansvaret for dennes bestilling hos vores samarbejdspartner, hjælp til at byde fremmødte deltagere velkommen, modtagelse og udpakning af blomster, smuk og hensigtsmæssig anbringelse af blomsterne i kirke eller kapel i samarbejde med kirketjener eller kapelbetjent, samling af blomsterkort i fin æske som afleveres til nærmeste pårørende efter ceremonien, samt følge til kirkegården, hvis den ligger et andet sted end kirken
 • Kørsel i forbindelse med bisættelse indenfor en radius af 10 km, kr. 1500,-
 • Eventuelt ekstra medhjælp til udpakning af blomster ved stort følge samt indsættelse af kiste i kirke kr. 950,-

Samlet udgift for bedemanden: kr.18980,-

Øvrige omkostninger

Dertil kan der være udgift til kistedekoration, annoncering, urne og gravsted, hvis asken skal nedsættes i kendt gravsted på kirkegård, eventuelt gravsten, eventuelt urnetransport, samt kørsel med blomsterne fra højtideligheden, hvis det ønskes.

Typiske tillægsomkostninger inkl. moms:

Kistedekoration
fra kr. 1800,-
Kremering på Bispebjerg og Sundby Krematorier
fra kr. 3051,-
Kremering på Søndermark Krematorium
fra kr. 2480,- (Frederiksbergborger)
Fremvisning af afdøde i kapel
Samme dag der skal være begravelse eller bisættelse/en anden dag end dagen for begravelse eller bisættelse
kr. 1000,-/kr. 1500,-
Bionedbrydelig urne
fra kr. 1250,-
Transport af urne indenfor en radius af 10 km
kr. 1500,-
Administrationsgebyr, udlæg for samtlige udgifter når faktura sendes til advokat
kr. 1000,- plus renteomkostninger, 0,2% af beløbet pr, måned
Ekstra kørsel i rustvogn udover første kørsel
Indenfor en radius af 10 km
fra kr. 1095,-
Ekstra møde til planlægning og inspiration til personlig afsked
kr. 1500,-
Ledelse af personlig afskedsceremoni
Når der ikke skal medvirke en præst til kan vi hjælpe med følgende:
Udvikling af program
Eventuelt kontakt til professionelle musikere
Hjælp til at skrive mindeord på stikord fra pårørende
input til en personlig, kærlig fortælling om livet
Eventuelt forslag til digt eller andet, der passer til fortællingen
kr. 5000,-
Salme eller sanghæfte
kr. 30,- pr. stk​
Afhentning og aflevering af dødsattest
Afhentning af dødsattest på politistation og ansvar for aflevering af denne hos kordegn, samt scannet kopi til retsmedicinerne i forbindelse med afhentning af afdøde
kr. 1500,-
Individuel playliste og ansvar for afspilning på eget anlæg
kr. 500,-
weekendtillæg lørdag/søndag og helligdage
kr. 1200,-/time, inden for en radius af 10 km
Aftentillæg for kørsel efter kl. 16.00
kr. 995,-/time, inden for en radius af 10 km
Kørsel af blomster sammen med afdødes kiste efter bisættelse eller begravelse til udlægning på personligt gravsted
kr. 1000,-/time, inden for en radius af 10 km
Kørsel af blomster uden afdødes kiste efter bisættelse til gravsted eller kirkegård, pr. kørsel
kr. 1500,-/time, inden for en radius af 10 km
Aften-og weekendtillæg i forbindelse med henholdsvis afhentning og ekstra medhjælp efter kl. 17.00
kr. 405,-
Tillæg ved afhentning af afdøde i eget hjem ved udbæring på båre samt to ekstra medhjælpere
kr. 1500,-

Om vores priser

Opstilling og klargøring af kiste:

Betyder, at vi skal hente en kiste på vores lager, fjerne emballagen, kontrollere at kisten er uden fejl eller ridser, sætte kisten i rustvognen og køre til bestemmelsesstedet forud for aftalt afhentning.

Ekstra medhjælp:

På visse kapeller hvor vi henter afdøde, skal vi være to til at lægge afdøde i kiste, da kvartermesteren ikke hjælper med at løse opgaven. Det skal gøres værdigt og ordentligt. Samtidig skal vi passe godt på vores rygge og løfteteknikken skal være i orden, da vi skal kunne holde fysisk til opgaverne i mange år. Denne opgave er det ikke muligt at udføre alene.

Ekstra medhjælp i forbindelse med repræsentation ved bisættelse eller begravelse:

Kan være nødvendig – dels fordi mange katafalker, kisten skal nedsættes på fra rustvogn, ikke har ruller eller hæve-sænkefunktion, hvorfor det kræver et tungt løft og træk. Vi tilbyder altid familien at de kan være med til at udføre dette arbejde, hvis de ønsker at spare den ekstra medhjælp.

Det kan også være nødvendigt at vi er to til at pakke blomster ud og lægge dem smukt i kirken eller kapellet i samarbejde med kirketjener eller kapelbetjent, hvis der er mange, der deltager, og vi vurderer at det er hensigtsmæssigt.

Repræsentation:

Vi skal være i kirken eller kapellet mindst en time inden ceremonien begynder. Vi skal sikre os, at kistedekoration er leveret og monteret, tage imod blomster, pakke dem ud, samle blomsterkortene, og løbende byde deltagere der ankommer, velkomne. Somme tider er der behov for, at vi er behjælpelige med flere ting efter forudgående aftale med pårørende.

Kørsler til og fra kirke eller kapel:

Betyder at vi skal køre fra det kapel hvor afdøde befinder sig til kirke, kapel eller et andet ønsket sted, hvor vi skal være mindst en time inden bisættelsen. Vi skal være til rådighed med rustvognen i mindst 2 timer i alt – en time inden bisættelsen, en halv time som en bisættelse typisk varer, og siden kørslen fra kirken til krematorium eller kirkegård. Det er altså snarere tidsforbruget, der udløser beløbet på kørslerne, end det er de kilometer, der skal tilbagelægges.

Kørsel med blomster udlagt på et specifikt gravsted:

Tillægget dækker over følgende: Et ansvar for, på forhånd orientere os om, hvor det specifikke gravsted findes på kirkegården, så det kan findes på dagen. Siden fysisk at finde gravstedet, når vi kører videre med blomsterne, efter at kisten er leveret til krematoriet. At lægge blomsterne, herunder eventuelt kistedekorationen pænt og respektfuldt på gravstedet, tage billeder af udlægning af blomsterne umiddelbart efter og sende det til pårørende.