Tilskud

Unik Afsked hjælper med de tilskudsansøgninger, der findes i forbindelse med begravelse. Det er inkluderet i vores honorar.

Tilskud fra ATP

Efterlevende ægtefælle eller registrerede sambo, samt børn under 21 år, får automatisk udbetalt et tilskud via arbejdsmarkedets tillægspension, ATP, når afdøde i en årrække har indbetalt til ATP.

Tilskud fra Udbetaling Danmark

Unik Afsked kan søge om tilskud hos Udbetaling Danmark. Begravelseshjælpens størrelse afhænger dog af afdødes alder, familieforhold, formue og eventuel ægtefælles formue.

Der ydes altid et grundtilskud til begravelse på kr. 1050,-, hvis afdøde var født før 1. april 1957. Hvis afdøde var under 18 år, er grundbeløbet kr. 8700,-.

Tilskud fra Sygeforsikringen Danmark

Vi kan også søge tilskud hos Sygeforsikringen Danmark såfremt afdøde var medlem af Sygeforsikringens gr. 1 eller 2, samt eventuel fagforening, pensionskasse og/eller begravelseskasse.

Tilskud fra øvrige

Øvrigt tilskud er formuebestemt ud fra følgende regel: Hvis afdøde efterlader ægtefælle eller børn under 18 år, må ægtefællernes samlede formue højst udgøre 34.300 kr. for retten til udbetaling af maksimal begravelseshjælp. Overstiger formuen dette beløb beskæres hjælpen forholdsmæssigt og bortfalder helt ved en formue på over 44.600 kr.

Hvis afdøde var enlig/ugift, og født efter 1. april 1957, må afdødes formue højst udgøre 17.200 kr. for retten til udbetaling af maksimal begravelseshjælp. Fra denne grænse nedsættes hjælpen, og bortfalder helt ved en formue på over 27.500 kr.

Se eventuelt mere her:


Tusind, tusind tak for en storartet indsats i forbindelse med vores mors død og bisættelse! Det har været trygt og godt at have dig ved roret igennem disse sidste uger – og dejligt, at der har været plads til både smil og grin undervejs. Hvis jeg skulle pege på, hvad jeg har været særligt glad for, så er det, at du har taget toppen af det mørke og triste.

– Bjarne

Unikafsked.dk ApS
Frederiksberg Allé 11
1621 København V
CVR: 35413677
Ring til os: 31 32 36 33
Skriv til os: naja@unikafsked.dk
Kørselsvejledning Via Maps

www.bedemand-oversigt.dk

Unikafsked.dk ApS
Ringstedgade 46
4000 Roskilde
CVR: 35413677
Ring til os: 42 36 38 30
Skriv til os: dorthe@unikafsked.dk
Kørselsvejledning Via Maps